top of page

Bediening Missionaal NGK en VGK

Bediening Missionaal (NGK) en -Getuienisaksie (VGK) het 'n geskiedkundige deurbraak gekom toe die twee bedieninge een saamgevoegte bediening geword het.

91 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page