top of page

Bulletin - 7 Julie 2024

Baie hartlik welkom aan ons nuwe lidmate:

Gerna Rautenbach (Rossouw), De Parke, Kraaifontein, Blok FA.

Johan en Heleen Fourie, Courtrai Paarl, Blok FE.

Jan en Petro Claassens, De Eike, Blok FA. 

U word hartlik uitgenooi om in te skakel by ons Gemeente se aktiwiteite.

 92 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page