top of page

Piet Smit optrede - Nuwe datum 27 Julie 2024

Vir elkeen wat saam uitgesien het na Piet Smit se optrede op 20 April...Hy kom wel!!!!Sy besoek verskuif na 27 Julie...10vm in NGkerk -geen kaartjies word verkoop...vrywillige bydraes by Optrede vir onkostes.(Jammer vir misverstande!!)
26 views1 comment

1 Comment

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
Irma Groenewald
Apr 11

Ek het reeds 2 kaartjies gekoop...wat nou?


Like
bottom of page